Intel·ligència emocional


La intel·ligència emocional és un aspecte molt important de la persona. Posseir intel·ligència emocional afavoreix a les relacions amb els altres i amb un mateix, millora l'aprenentatge, facilita la resolució de problemes i afavoreix el benestar personal i social. Partint d'experiències d'investigadors com Daniel Goleman tenim la fe en que la intel·ligència emocional és pot treballar, potenciar i adquirir mitjançant l’educació emocional.
L'educació emocional s'entén com un procés de caràcter preventiu i de desenvolupament humà. Els efectes a llarg termini comporten beneficis com: l'augment de les habilitats socials, relacions interpersonals satisfactòries, millor autoestima, disminució de la tristesa, l'ansietat i l'estrès, entre altres.

1 comentari: